25.07.2017 | 100 lat Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera

4 czerwca 1917 roku Raymond Poincare, prezydent Francji podpisał dekret, który pozwolił na powołanie Armii Polskiej we Francji – „Błękitnej Armii”. W studio Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, prof. Wiesław Jan Wysocki, historyk, UKSW, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia Polskiego Czynu Niepodległościowego.

rozmowy dnia Zobacz wszystkie
06:48

Historia polskiej emigracji niepodległościowej

Ukazuje postacie 6 prezydentów RP na Uchodźstwie, działalność rządów emigracyjnych, Skarbu Narodowego, Rady Narodowej. Przypomina historię polskich partii politycznych działających na Zachodzie, SN, PPS, SP, PRW NiD, NGS, LNP. Wiele miejsca w albumie poświęcono aktywności społecznej polskich emigrantów, działalności w stowarzyszeniach kombatanckich i polonijnych, akcjom pomocowym dla pozostającego pod władzą komunistów kraju.

06:33

V edycja Polonijnego Dnia Dwujęzyczności

Polonijny Dzień Dwujęzyczności (ang. Polish Bilingual Day) – ogólnoświatowe święto polonijne ustanowione przez nowojorską fundację i portal informacyjno-edukacyjny Dobra Polska Szkoła i obchodzone dorocznie w październiku i stawiające sobie za cel celebrację polskiego języka i dwujęzyczności polonijnych rodzin za granicą, a także promocję wizerunku i dobrego imienia Polski, polskiego dziedzictwa oraz współczesnych interesów Polski na arenie międzynarodowej.

reklama