wideo Wszystkie wideo
rozmowy dnia
Polska Pomaga
06:57

Polska Pomaga

“Polska Pomaga” to wspólna kampania Caritas Polska i Telewizji Polskiej, która ma na celu pokazanie bogactwa działań pomocowych realizowanych przez Caritas diecezjalne na terenie całej Polski. Na co dzień pomoc tę realizują setki placówek Caritas: hospicja, zakłady terapeutyczne, schroniska, szpitale, ośrodki i domy opieki, świetlice środowiskowe, jadłodajnie, noclegownie, ośrodki resocjalizacji, domy samotnej matki, grupy wolontariatu, grupy wsparcia, poradnie itp.
rozrywka