13.12.2018 | 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Porozmawiamy z tymi których władza komunistyczna zmusiła np. do wyjazdu za granicę.