Agnieszka Korzeniewska - pisarka, autorka książki ”Zabiore cie jesienia do Brukseli”