10.09.2019 | Sense Poland

Wydarzenie SENSE POLAND, którego głównym powodem organizacji jest uczczenie 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, powiązane z multimedialną prezentacją polskiej kultury, ma na celu umożliwienie smakowania Polski poprzez wnikanie właśnie w jej kulturę. Organizatorzy postanowili skoncentrować się na kilku wybranych sferach: sztuka życia narodu, kultura niematerialna, muzyka, sztuka kulinarna.

rozmowy dnia Zobacz wszystkie
reklama