17.07.2019 | Projekt „Polska jest w Tobie”

Tegoroczna edycja realizowanych przez Fundację „PPnW” od wielu lat pobytów edukacyjno-krajoznawczych organizowana będzie pod szyldem Polska jest w Tobie. Projekt Polska jest w Tobie to wspólna inicjatywa instytucji państwowych i społecznych zaangażowanych w opiekę nad Polonią i Polakami za Granicą adresowana do młodzieży polskiego pochodzenia z całego świata. Program projektu – zgodnie z założeniami wypracowanymi wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Centrum Myśli Jana Pawła II – oprócz intensywnej nauki języka polskiego i poznawania polskich miast m.in. Warszawy, Krakowa i Wrocławia, bogaty jest w szereg aktywności służących głównemu założeniu projektu, jakim jest wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i więzi z krajem przodków.

rozmowy dnia Zobacz wszystkie
reklama