11.01.2019 | III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży o Moniszce