04.12.2018 | Odrestaurowana Kaplica Polska w Bazylice św. Antoniego w Padwie