02.11.2018 | Bal Niepodległości w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości