22.10.2018, 22:20


W tym wydaniu programu m.in. „Głosy Gór” w Carnegie Hall w Nowym Jorku | Dwadzieścia lat Polskiego Instytutu na Węgrzech | Uroczysty koncert muzyki chóralnej z okazji 40. rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II w Filharmonii Narodowej | Nowa płyta Anny Jurksztowicz | na muzycznej scenie Zespół Ogień. Polecamy i zapraszamy!