11.09.2018 | Polska Pomoc Humanitarna dla rejonów potrzebujących wsparcia