10.07.2018 | Pamiątki po Stanisławie Janie Rostworowskim w Archiwum Akt Nowych