04.07.2018 | Popularyzacja języka polskiego na Białorusi