08.02.2018 | Życie kobiet w sowieckich łagrach

78. rocznica akcji deportacyjnych Polaków na Syberię.