02.08.2017, 22:05


W tym wydaniu: Kolejne pozwy w obronie prawdy historycznej – Fundacja Reduta Dobrego Imienia | Archiwum Akt Nowych powiększa swoja kolekcję o archiwa Brygady Świętokrzyskiej | Dzień spłaty długu ekologicznego | „Zaprojektuj z nami POLSKI PASZPORT 2018” | Na muzycznej scenie Michał Szczerbiec.