03.10.2016 | Uczniowie Liceum Polonijnego Kolegium im. św St.Kostki w Warszawie